Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Optimalizovaná výkonnost

Optimalizovaná výkonnost

Dnešní průmyslové ventilátory vyžadují vlastnosti vysoké výkonnosti pro nejvhodnější fungování v provozu a na trhu. To zarhnuje schopnost dosáhnout rychleji provozních otáček a zároveň zmenšovat náklady na údržbu a provoz. Ložiska, díly a služby SKF podpořené rozsáhlými znalostmi aplikací a zkušeností v každém průmyslovém oboru mohou pomoci. 

Optimalizovaný výkon

SKF logo