Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snížená hlučnost a vibrace

Snížení hlučnosti a vibrací

Nadměrné úrovně vibrací a hluku spojené s provozem velkých ventilátorů a zařízeními HVAC (topení, ventilace a klimatizace) nabývají v průmyslu na závažnosti. Nadměrné vibrace mohou způsobit předčasné selhání zařízení a nákladnou údržbu, často včetně neplánovaných odstávek a ztrát ve výrobě. Vysoké úrovně vibrací rovněž zvyšují spotřebu energie. Vysoké úrovně hluku vedou také k horšímu pracovnímu prostředí pro pracovníky.

SKF může pomoci provozům snížit provozní hluk a vibrace s nabídkou řady řešení, která umožňují velmi klidný a tichý provoz ložiska.

Snížení hlučnosti a vibrací

SKF logo