Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Elektricky izolovaná ložiska zvyšují spolehlivost velkých spalinových ventilátorů

Problém

Důležitý mezinárodní výrobce kartónů pro velká zatížení měl vysoké náklady na údržbu a opravu velkého spalinového ventilátoru. Tyto náklady byly výsledkem předčasného selhání ložiska způsobené bludnými elektrickými proudy, které se do ložiska dostávaly z frekvenčního měniče.
Ložiska v motoru ventilátoru spalin kotle vydržela v průměru šest měsíců. Řešením bylo potřeba zamezit škodlivým elektrickým proudům, zlepšit spolehlivost a snížit náklady na údržbu a opravy.

Řešení SKF

Údržba se rozhodla do motoru ventilátoru namontovat ložiska INSOCOAT, dostupná pouze od SKF.

Výsledky

Od doby přechodu na ložiska INSOCOAT před pěti lety neměl tento výrobce žádné selhání ložisek spalinového ventilátoru. Navíc frekvenční pohony mohou být používány na plný výkon. Úspory v nákladech na údržbu a opravu tohoto provozu jsou pozoruhodné. Snížený počet odstávek a zvýšená produktivita měly výrazný vliv na ziskovost.
SKF logo