Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vyspělá ložiska s valivými tělesy z nitridu křemíku pomohou nemocnici ušetřit na údržbě a opravách

Ventilátor HVAC
Nemocnice na severu Švédska je vybavena přibližně 150 ventilátory. Jako v jiných moderních budovách jsou ventilátory opatřeny frekvenčními měniči a jsou provozované při maximálním výkonu. Frekvenční měniče řídí proudění vzduchu za účelem snížení spotřeby energie a provozních nákladů.
U motorů v těchto ventilátorech s přímým pohonem docházelo k předčasným poruchám a střední doba mezi poruchami (MTBF) činila 3 až 4 roky. K nákladům spojeným s výměnou se přidávaly ještě vyšší mzdové náklady v noci, protože pravidla nemocnice zakazují údržbu v denních hodinách. Dle odhadů stála výměna jednoho motoru až 440 €.
Servisní technici společnosti SKF ve spolupráci se servisním konzultantem nemocnice zjistili, že bludné proudy z frekvenčních měničů poškozují ložiska a způsobují jejich předčasné poruchy. Hybridní ložiska SKF byla doporučena pro vyřešení problému. 

Výsledky

Očekává se, že řešení SKF po úpravě všech ventilátorů umožní nemocnici celkově uspořit €11 000 za rok.

Poznámka: Všechny výsledky a hodnoty byly zaokrouhleny a jsou založeny na odhadech zákazníka. Ve vašem případě se mohou výsledky a úspory nákladů lišit.
SKF logo