Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čerpadla na dopravu nerostů

Výzva pro kalová čerpadla

Kalová čerpadla jsou vystavena těžkým podmínkám ve vzdálených, nepřípustných místech jako např. dolech nebo chladicích systémech elektráren, takže musí čelit nemalým nárokům.

Splňte tyto nároky díky SKF

Společnost SKF nabízí technologii bez domazávání a řešení ložisek umožňující velký výkon čerpadla v extrémních podmínkách. Naše pokročilá řešení kalových čerpadel mohou prodloužit střední dobu mezi poruchami.

Uplatněním řešení SKF prodloužíte dobu provozu, výrazně snížíte náklady na údržbu a zvýšíte výkon i spolehlivost čerpadla – výsledkem bude vyšší produktivita a nižší celkové náklady.

Čerpadla minerálních tekutin

SKF logo