Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Průmyslová čerpadla

Úkoly moderních čerpacích systémů

Ať se jedná o zásobování vodou ve městech, těžbu ropy ze dna oceánu nebo odvádění agresivních kapalin v chemických továrnách - tak moderní společnosti požadují spolehlivé a účinné čerpací systémy.

Pro dnešní uživatele průmyslových čerpadel to znamená vedle hledání způsobů na snížení celkových nákladů na vlastnictví také plnění stále náročnějších ekologických předpisů. Protože náklady na energii představují 45% celkových nákladů na vlastnictví čerpadla, je úkolem optimalizovat spotřebu energie pro celý životnostní cyklus čerpadla a pro výrobce čerpadel zvýšit střední dobu bezporuchového provozu.

SKF dokáže pomoci

SKF jako světový dodavatel ložisek a technických řešení do průmyslu čerpadel úzce spolupracuje s vedoucími výrobci čerpadel. Naše nabídka obsahuje všechno od moderních technických podpor ve stádiu návrhů až po monitorovací systémy pro zajištění spolehlivého provozu ve vzdálených těžko přístupných místech.
SKF logo