Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vyšší spolehlivost a delší životnost

Těžké provozní podmínky

Průmyslová čerpadla často fungují v těžkých podmínkách ve vzdálených místech a prochází náročnými zatěžovacími cykly. Provozní těžkosti uložení ložisek často vedou k častějším odstávkám, nižšímu výkonu a kratší životnosti.

Klíčem k úspěchu je údržba

Účinná údržba je nezbytným předpokladem k minimalizaci nákladů na životní cyklus a odstávek. Neodpovídající údržba může vést ke snížení účinnosti čerpadla o 10 až 15 %.

Přístup společnosti SKF

Společnost SKF vám pomůže analyzovat provozní podmínky a vybrat řešení cílená na vysokou spolehlivost, lepší účinnost a delší životnost.

Od integrování proaktivní spolehlivostní údržby (PRM) a spolehlivosti řízené operátorem (ODR) až po modernizaci součástí čerpadla a systémů pomáhají řešení od SKF koncovým uživatelů průmyslových čerpadel zvyšovat spolehlivost a produkci.

Řešení

SKF logo