Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Optimalizované mazání

Neadekvátní mazání vede k selhání

Více než jedna třetina předčasně selhaných ložisek je způsobena nesprávným mazivem a/nebo nevhodným použitím maziva.

Řešení od SKF dokážou pomoci

Použitím doporučených maziv SKF, nářadí a metod můžete výrazně snížit požadavky na odstávky a údržbu. Společnost SKF vám pomůže určit správná maziva splňující nároky na vertikální hřídele a vykazující odolnost proti pevným částicím, tlaku, teplotám, zatížení, chemické agresivitě atd.

Optimalizujte kroky v rámci údržby

K průmyslovým čerpadlům je obvykle těžký přístup, což vede k obtížné údržbě. Společnost SKF dokáže stanovit správné, plně automatizované systémy mazání, jejichž uplatněním prodloužíte životnost ložiska a snížíte provozní náklady.

Optimalizované mazání

SKF logo