Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snížené nároky na údržbu

Klíčem k úspěchu je mazání

Požadavky MCA
Údržba čerpadla běžně zahrnuje mazání ložisek a sledování výkonu. Správným mazáním předejdete nadměrnému opotřebení, kratší životnosti a nákladným předčasným poruchám.

Výhody utěsněného ložiska

Čerpadla vybavená ložiskem s těsněním, namazaným na celou dobu životnosti, se považují za bezúdržbová. Společnost SKF nabízí široký sortiment ložisek s těsněním pro:
  • Delší střední dobu mezi poruchami
  • Nižší celkové náklady
  • Podporu řešení sledování stavu

Řešení pro celou životnost

Dalším stěžejním úkolem je sladit životnost čerpadla s životností aplikace. Společnost SKF dokáže pomoci optimalizovat technologické celky a nabídnout řešení bez domazávání, které vydrží po celou dobu životnosti čerpadla.

Řešení

SKF logo