Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Průmyslové převodovky

Široké spektrum podmínek a požadavků

Průmyslové převodovky
Na převodovky a pohony všech tvarů a velikostí je kladeno mnoho požadavků a podmínek při jejich používání v téměř každém průmyslovém procesu. Nehledě na sektor nebo aplikaci všechny průmyslové převodovky sdílí stejné nároky – musí fungovat s maximální možnou spolehlivostí, účinností a nákladovou efektivitou.

Splňte je s SKF

Společnost SKF dokáže pomoci výrobcům i uživatelům nalézt způsob optimalizace výkonu a spolehlivosti převodovky. Díky systémovému přístupu dokáže společnost SKF zužitkovat celý potenciál převodovky a zvýšit tak několika způsoby výkon a spolehlivost díky: 

  • Zvýšení kroutícího momentu
  • Menšímu provedení
  • Dvojnásobné délce trvanlivosti
  • Cílení na 100% provozní spolehlivost
  • Zlepšení energetické účinnosti
SKF logo