Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání a těsnění

Minimalizace důsledků tření

Vytváření tepla od tření je trvalé ohrožení přesnosti výroby a životního cyklu obráběcího stroje. SKF nabízí řadu řešení mazání a těsnění pro snížení možných škodlivých důsledků tření.

To zahrnuje podle zákazníka upravené centrální mazací systémy a také automatické vícebodové mazání pro pohony, ložiska a přídavná zařízení. SKF také spolupracuje se zákazníky při optimalizaci návrhů systému mazání a typu maziva podle aplikace. To samé platí i pro řešení těsnění SKF, která obsahují plastová a pryžová těsnění, hřídelová těsnění a hydraulická těsnění, které všechny jsou nabízeny ve standardním nebo zákaznickém provedení.

Spojená řešení mazání a řešení těsnění SKF pomáhají omezovat nebezpečí přemazání nebo nedostatečného mazání, chrání proti nečistotám, a hlavně snižují náklady na údržbu a provozní náklady.
SKF logo