Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Měření a monitorování

Klíč ke zlepšení provozu stroje a účinnosti nákladů

Obsluha stroje, která má aktuální informace o výkonnosti stroje, může činit správná opravná opatření - dříve než dojde k poruše stroje a nákladné neplánované odstávce. SKF má několik řešení bezdemontážní diagnostiky (monitorování stavu) obráběcích strojů které mohou pomoci.

On-line systémy SKF bezdemontážní diagnostiky a ochrany proti havárii poskytují včas informace o vzniku problémů vřetena obráběcího stroje jako jsou závada ložiska, nevyváha, a problémy s mazáním. Sledování časově závislých dat může prakticky odstranit neplánované odstávky a umožnit obsluze provádět údržbu založenou na potřebách stroje než podle časového plánu.Monitoring this real-time data can virtually eliminate unplanned downtime and allow operators to conduct maintenance based on need rather than time-schedules. Systém záznamů dat SKF může být integrován do řídícího systému obráběcího stroje pro okamžité zastavení chodu nebo odlehčení.
SKF logo