Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výroba a testování

Naši odborníci dávají doporučení speciálních maziv pro nejlepší výkonnost obráběcích strojů.

SKF má širokou nabídku vysoce výkonných maziv pro obráběcí stroje, především pro vřetena, lineární vedení a kuličkové šrouby.

Montážní nářadí a měřící zařízení

Elektrická ohřívací plotna
SKF má širokou nabídku nářadí pro montáž ložisek a měřících zařízení, které umožňují rychlou, snadnou a přesnou montáž a demontáž vřeten. Mezi ně patří:
 • Ohřívací zařízení ložisek
 • Hydraulické matice
 • Stahováky ložisek
 • Měřidla pro montáž ložiska

Podpora školení

Dosažení a udržení správného provozu vřetena je stálý problém, protože existuje několik měnících se vlivů, které mají dopad na výkonnost vřetena, a to jak jednotlivě tak i v kombinaci. Mezi ně patří:
 • Montáž ložiska
 • Přesné ustavení
 • Kontrola stavu
 • Analýza prvotní příčiny závady

Podpora testování

Dosažení a udržení správného provozu vřetena je stálý problém, protože existuje několik měnících se vlivů, které mají dopad na výkonnost vřetena, a to jak jednotlivě tak i v kombinaci. Mezi ně patří:
 • Přesnost chodu
 • Dynamické chování a vibrace
 • Otáčky
 • Tepelné chování
 • Tuhost

Služby na závodě

Testování
SKF nabízí kontrolu stavu vřetena na provozovně, která zahrnuje návrhy, jak zlepšit celkovou účinnost zařízení. Mezi ně patří:
 • Kontrola vibrací určení stavu vřetena
 • Ověření nevyváženosti a přesné vyvážení
 • Kontrola kužele upínače nástroje a přebroušení
 • Kontrola upínací síly a nastavení

SKF podpora výrobě a testování

Dosažení a udržení správného provozu vřetena je stálý problém, protože existuje několik měnících se vlivů, které mají dopad na výkonnost vřetena, a to jak jednotlivě tak i v kombinaci. Zahrnuje:
 • Celosvětová přítomnost ve výrobě a logistice
 • Pokrokové technologické a výrobní procesy
 • Odborné testovací služby, včetně testování prototypů, testovací systémy kvality výrobků na konci výrobního procesu a přenosné testovací systémy kvality
SKF logo