Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provoz a monitorování

SKF rozvinula mnoho nástrojů monitorování strojů a strategijí údržby pro:

  • Zlepšení provozní účinnosti a produktivity
  • Snížení nákladů odstraněním neplánovaných odstávek
  • Plánování údržby na základě stavu stroje

Na základě shromážděných správných dat a jejich analýzy může SKF pomoci stanovit potřebné činnosti prováděné v rámci údržby.

  • Proaktivní spolehlivostní údržba
  • Analýza prvotní příčiny
  • Prediktivní údržba
  • Vzdálené monitorování a diagnostika
SKF logo