Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technické parametry

technické parametry
SKF může pomoci konstruktérům a návrhářům použitím zkušeností a aplikačních znalostí od výrobců a koncových uživatelů. Světové trendy v průmyslu opbráběcích strojů:
Vysoké otáčky
 • Zvýšení provozuschopnosti a produktivity pro snížení výrobních nákladů
 • Zvýšené otáčky a přesnost stroje
  • Vysoké otáčky, přesnost a tuhost
  • Ustálené teploty
  • Nízké vibrace

Úplné obrábění
 • Koncept úplného obrábění pro vysokou flexibilitu
 • Inteligentní stroje pro přizpůsobení výroby
 • Začleněná automatizace pro manipulaci s díly
Čistá výroba
 • Zvýšená energetická účinnost
 • Snížený dopad na životní prostředí
  • Nízká hlučnost
  • Nízká spotřeba maziva
  • Zabránění únikům tekutin

Přístup k tisícům výrobků z regálu:

Vysoce přesná ložiska
Aplikace v obráběcích strojích vyžadují vynikající výkonnost ložiska. Vyšší přípustné otáčky, vysoký stupeň přesnosti chodu, vysoká tuhost systému, nízký vývin tepla, nízké hladiny hluku a vibrací představují jen některé z těchto výkonnostních požadavků.
Standardní ložiska a jednotky
Úplný sortiment standardních ložisek je doplnění našeho portfolia pro obráběcí stroje.
Přesné pojistné matice
Pro vysoce přesné aplikace, jako jsou vřetenové jednotky, kuličkové šrouby a přesné hřídele, je rozhodující spolehlivost. Přesné pijistné matice SKF poskytují pevné spojení a bezpečné uchycení na hřídeli.
Mazací systémy
SKF dodává maziva a mazací systémy, které jsou vhodné pro většinu požadavků obráběcích strojů. Také poskytujeme mazací systémy vřeten pro všechny rozsahy otáček a zákaznické vícebodové mazací systémy pro lineární vedení, šroubové pohony a ložiska. Pro obráběcí procesy jsou také k dispozici pomocná zařízení a automatické systémy mazání minimálním množstvím maziva (MQL).
Čerpadla chladící kapaliny
Odstředivá a šroubová čerpadla SKF jsou vyladěna na poskytování spolehlivých a účinných dodávek chladící kapaliny ve specifických aplikacích obráběcích strojů. Jsou doplněním systémů dodável chladící kapaliny přímo k řezným nástrojům a obrobkům.
Řešení těsnění
SKF je vedoucím dodavatelem standardních a zákaznických řešení těsnění. To zahrnuje integrovaná řešení skládající se z těsnění a zdokonalených plastových dílů, také výlisků těsnění u víceobjemových objednávek a obráběná těsnění pro hydraulické a pneumatické aplikace jako jsou tlakové válce, ventily nebo upínací zařízení a také pro rotační aplikace jako jsou otočné rozdělovače, klouby nebo indexační stoly.
Technika lineárního pohybu
Nabízíme řešení pro lineární pohony a vodící systémy, včetně lineárních vedení s profilovou tyčí, přesných vedení s vodícími tyčemi, saní s kluzným nebo valivým vedením a lineárních kuličkových ložisek. Všechny jsou navrženy pro snadnou údržbu a spolehlivost.
Měření a monitorování
Integrované nástroje a technologie pro bezdemontážní diagnostiku Se správnými daty stroje a správnými nástroji pro jejich vysvětlení/vyhodnocení můžete optimalizovat váš program údržby. SKF má úplnou řadu nástrojů bezdemontážní diagnostiky (sledování stavu) a techniky pro její realizaci.

SKF také nabízí přístup k

 • Výpočtovým nástrojům SKF
 • Servisu vřeten
 • a k více nebo plně zákaznickým řešením

Technické znalosti z programů SKF R&D (Výzkum a vývoj) a zkušebních zařízení

 • Zatížení a síly
 • Tribologie
 • Maziva a mazací systémy
 • Výkon a kroutící moment
 • Tuhost systemu
 • Přesnost chodu
 • Otáčky
 • Tepelné chování
 • Vibrace / vyvažování
 • Montáž a demontáž
 • Bezdemontážní diagnostika
SKF logo