Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení

Od hlavního zákazníka a provozovatele obráběcího stroje

Jako průmyslový partner, dodavatel a koncový uživatel v průběru desetiletí přináší SKF do výroby obráběcích strojů hodnotné vyhlídky.

Stejně jako všichni provozovatelé obráběcích strojů i SKF ve svých výrobních závodech po celém světě potřebuje vysokootáčková spolehlivá řešení. Na rozdíl od většiny provozovatelů my spolupracujeme s vedoucími výrobci obráběcích strojů na vývoji řešení skutečných výrobků a konstrukcí.
Zlepšení efektivnosti nákladů a energie pomocí SKF
Podpořené našimi hlubokými znalostmi ložisek a jednotek, těsnění, mazání, mechatroniky a služeb vám SKF pomůže vyvinout řešení pro příští generace obráběcích strojů.

Ať chcete zvýšit efektivnost energie, zjednodušit údržbu, prodloužit provozní trvanlivost, nebo omezit dopady na životní prostředí, tak SKF vám pomůže splnit tyto požadavky.

Řešení

SKF logo