Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení mazání

Nedostatečné mazání je hlavní příčinou selhání ložisek

Nesprávné mazání – příliš mnoho, příliš málo, špatný druh, nebo znečištěné mazivo – je příčinou až 36 % všech předčasných selhání ložisek. Technologie automatického mazání SKF může změnit tyto nedostatky na vaši výhodu.

Řešení mazání SKF obsahuje nejmodernější průmyslové systémy mazání minimálním množstvím maziva (MQL) pro obráběcí procesy, a centrální vícebodé mazací systémy pro pohony, ložiska a pomocná zařízení. Řešení mazání SKF obsahuje řadu důležitých výhod, od rychlejší výroby a snížených nákladů na údržbu až po zdravější a k životnímu prostředí příznivější pracovní prostory.
SKF logo