Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technicko-konzultační služby SKF

Nástroje, které vám pomohou vyvinout řešení nové generace

Technicko-konzultační služby SKF pomáhají konstruktérům vytvářet novou generaci chytřejších, efektivnějších řešení přívětivějších pro životní prostředí.

Pro SKF je věnování úsilí službám přirozeným výsledkem práce v úzkém a neustálém partnerství s našimi zákazníky. To nám umožňuje plně pochopit vaše aplikační potřeby a spolupracovat s vámi na identifikaci příležitostí a možností ke zlepšení.

Naše unikátní nástroje a know-how v oblasti dynamických simulací, nauky o materiálech, sledování stavu a mazání vám pomohou postupovat správně od samotného počátku a vašim výrobkům přidávat hodnotu a odlišit je od konkurence.

Obvyklé dotazy zákazníků

  • „Chystáme se vyvinout … a potřebujeme odborníky na ložiska v projekčním týmu“
  • „Vytvořili jsme novou konstrukci a potřebovali bychom specialisty, kteří ověří, zda funguje“
  • „Plánujeme/provozujeme testování prototypů a chceme pochopit, jaký bude/je poruchový režim před přepracováním konstrukce“
  • “Výrobek …, který jsme uvedli minulý rok na trh, má 2 % reklamací. Jaká je prvotní příčina a jak bychom ji našim zákazníkům mohli pomoci odstranit?”

Technicko-konzultační služby SKF nabízejí specializované prostředky pro provedení technické role v pověření zákazníků. Poskytujeme ty správné osoby a kompetence k práci v projektových týmech zákazníka a zpřístupňujeme zákazníkům globální inženýrské znalosti a zkušenosti společnosti SKF.

Naše procesy jsou vyvíjeny s použitím metodologie Six sigma a pro vývojové projekty aplikujeme metodologii Design for Six Sigma (DfSS).

SKF logo