Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technické konzultace

SKF Marine nabízí rozsáhlé technicko-konzultační služby pro širokou škálu palubních rotačních strojů:
  • Nezbytné výpočty podle požadavků klasifikační organizace
  • Kompletní přístup od instalace přes spuštění až po pokyny pro posádku
  • Efektivní produktové školení pro naše zákazníky
Služby obvykle zahrnují výpočty a ověřování pomocí našeho vlastního pokročilého softwaru.

Jako přední společnost na trhu pro uložení ložisek dokormidlovacích zařízení, elektrických pohonů, vodních trysek a převodů disponuje SKF Marine znalostmi aplikačního inženýrství, které tvoří jeden z pilířů její pozice v námořním průmyslu.

Plány ustavování

SKF Marine může vypočítat požadavky na ustavování pro všechny součásti hnací soustavy. Výpočty probíhají v souladu s požadavky klasifikační organizace a poskytují přesné podrobnosti s ohledem na konkrétní potřeby.

Optimalizace výkonnosti s pomocí technicko-konzultačních služeb SKF Marine.

Technicko-konzultační služby SKF Marine pomohly mnoha zákazníkům:
  • Optimalizovat kvalitu a výkon jejich konstrukčních řešení
  • Zkrátit dobu potřebnou pro uvedení výrobku na trh díky rychlejšímu ověření návrhu a profesionálnímu testování
  • Nalézt prvotní příčinu selhání ložiska a stroje.
SKF logo