Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Šrouby SKF Supergrip

Progresivní konstrukce OK spojek byla rovněž použita u spojkových šroubů. Šrouby SKF Supergrip představují průlom ve zdokonalování technologie spojování rotačních přírubových spojek. Nabízejí skutečně vynikající výkonnost všude tam, kde jsou použity – na moři i na pevnině.

Ve srovnání s běžnými systémy šroubového spojení se šrouby SKF Supergrip vyznačují snazší montáží a demontáží. Šrouby lze vkládat a vyjímat ručně, přičemž jejich vůle zamezuje možnému vzpříčení. Šroub je hydraulicky roztažen a utažen v díře spojky pro šroub pomocí sady přenosných nástrojů. Není nutný mostový jeřáb ani časové náročné zarážení šroubů.
  • Snížení nákladů a délky odstávek
Po prvotním vyvrtání děr v přímce pro montáž se nemusejí díry dále již vystružovat ani převrtávat. Použití šroubů SKF Supergrip tak odstraňuje nejistotu ohledně trvání odstávek nutných k demontáži a montáži šroubů v případě poruchy. Náklady jsou nižší a délka budoucích odstávek se podstatně zkrátí.
SKF logo