Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údržba založená na stavu

Klasifikační agentury potvrzují, že procesy údržby založené na stavu, které pomáhají identifikovat a napravovat problémy v rané fázi, mohou zlepšit spolehlivost strojního zařízení a významně snížit náklady.

SKF Marine nabízí prediktivní a proaktivní řešení údržby s bezdemontážní diagnostikou podporovanou centry vzdálené diagnostiky (RDCs) po celém světě a celou řadou služeb a produktů založených na SKF Enlight Centre – nejpokročilejší webové komunikační platformě.

Implementace palubního programu SKF pro údržbu založenou na stavu může pomoci v následujících oblastech:
 • Snížení nákladů na údržbu stroje
 • Zlepšení spolehlivosti a předvídatelnosti zařízení
 • Maximalizace dostupnosti stroů a plavidel
 • Zjednodušení a urychlení postupu klasifikace
 • Zvýšení bezpečnosti palubního personálu
 • Minimalizace dopadu na životní prostředí díky dobrému stavu strojního zařízení
Zahajte svůj program údržby založené na stavu s SKF Marine – nikdy to nebylo tak snadné
 • Připravte si seznam strojů, které mají být zahrnuty do programu bezdemontážní diagnostiky (CM)
 • Mapujte s SKF Marine modely strojů
 • Specialisté na bezdemontážní diagnostiku SKF vytvoří vaši databázi CM
 • Palubní implementace podle poskytnutých kvalitních pracovních pokynů
 • Proveďte pouze palubní instalaci MicrologSync
 • Připojte se k SKF One Global Cloud a otestujte
Náš tým pro námořní odvětví vám bude rád asistovat při hledání optimálního řešení pro vaše individuální potřeby.
SKF logo