Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení pro námořní bezdemontážní diagnostiku SKF

Sady SKF Marine Condition Monitoring Kit a SKF Marine Condition Monitoring Route Kit – pro optimalizaci provozu lodí

Sada SKF Marine Condition Monitoring Kit
Provozuschopnost lodí závisí na dostupnosti palubního strojního vybavení. Hledání způsobů vyhodnocování stavu pomocných strojů bez nutnosti demontáže vybavení je dnes důležitější než kdy dříve. Sady SKF Marine Condition Monitoring Kit a SKF Marine Condition Monitoring Route Kit umožňují učinit spolehlivý a nenákladný krok k údržbě založené na stavu a zajistit tak optimalizaci provozu lodí.

Výhody:
 • Maximalizace dostupnosti klíčových i pomocných strojů
 • Jednodušší údržba a nižší náklady na údržbu
 • Včasné upozornění na možné problémy
 • Snadné nastavení, používání a porozumění
Sada SKF Marine Condition Monitoring Kit

Se sadou SKF Marine Condition Monitoring Kit jsou výsledky měření vibrací srozumitelné i pro neškoleného uživatele, který s jejich pomocí může lokalizovat zdroj poruchy stroje.

Specializovaný software pro námořní prostředí převádí naměřená data na snadno srozumitelné výsledky vyjádřené barvami. Provádí rychlou analýzu stavu strojů, která zákazníkům umožňuje přijmout rozhodnutí o opravě nebo odeslat data do společnosti SKF na další analýzu.

Úplná sada:
 • SKF Microlog GX 75
 • Knihovna sady SKF Marine Condition Monitoring Kit
 • Čepy
 • Kvalitní pracovní pokyny pro nastavení a provoz systému
 • Předtištěné štítky
 • Softwarový balíček bezdemontážní diagnostiky pro vytváření zpráv a zjišťování vývoje
Sada SKF Marine Condition Monitoring Route Kit

Sada SKF Marine Condition Monitoring Route Kit nabízí předdefinované šablony pro námořní stroje a specializovaná nastavení databáze bezdemontážní diagnostiky včetně tříd úrovní alarmů. Shromážděná data z lodí lze přenášet přes komunikační platformu SKF Enlight Centre do prostředí SKF One Global Cloud. Zde ji může zpracovávat a analyzovat tým centra vzdálené diagnostiky (RDC) SKF za účelem pomoci lodním technikům nebo technickým manažerům flotil nebo přímo pro analýzu zákazníky. Analýzy a vytvořené zprávy jsou prezentovány jasným a praktickým způsobem, který pomáhá lodním technikům s prováděním údržby.

Úplná sada :
 • SKF Microlog GX 75
 • Modely zachycující odborné znalosti společnosti SKF z oblasti monitorování rotačních strojů podle standardů SKF a požadavků klasifikace
 • Kvalitní pracovní pokyny v souladu s potřebami palubních techniků
 • Softwarový balíček SKF Enlight Centre je včetně připojení do One Global Cloud pro vytváření zpráv a zjišťování vývoje na základě informací o strojích. Informace jsou rovněž k dispozici všem uživatelům jako vedoucím technikům, manažerům flotily a odborníkům na dálkovou diagnostiku SKF
Další podpora k sadám pro bezdemontážní diagnostiku námořních zařízení SKF :
 • SKF může pomoci při nastavování bodů pro sběr dat o vibracích u pomocných strojů
 • Konzultační služby v rámci servisní smlouvy
 • Školení posádek

Inteligence stavu stroje – pro připojení k SKF Enlight Centre
SKF Enlight Centre je snadno použitelné softwarové řešení, které nabízí možnost připojení přímo k službám vzdálené diagnostiky SKF a poskytuje tak nedostižitelný výkon a snížení nákladů díky inteligentní údržbě založené na stavu.

Klíčové vlastnosti SKF Enlight Centre:
 • SKF Enlight Centre má jednoduché rozhraní, které prezentuje nejhodnotnější informace (zobrazení úloh a analýz, ovládací panel). Je intuitivní a uživatelsky přívětivý a vyžaduje minimální školení
 • Všechna data a analýzy jsou prezentovány přes jedno rozhraní; je potřebné pouze jediné webové přihlášení, je možná přímá analýza dat
 • Systém je založený na webu a sbírá data přímo z SKF One Global Cloud – to pomáhá ušetřit náklady na IT a centrální uložení dat poskytuje přístup odkudkoliv
 • Komunikační platforma umožňuje různé uživatelské role (hlavní technik, dohližitel, manažer flotily) a také v případě potřeby přístup pro klasifikačního inspektora a odborníky na vzdálenou diagnostiku SKF
 • Systém poskytuje veškerá data a informace potřebné pro implementaci úspěšné strategie údržby založené na stavu (CBM), včetně plánované údržby – pro zvýšení provozní bezpečnosti, zkrácení odstávek a úsporu nákladů a času
Náš tým pro námořní odvětví vám bude rád asistovat při hledání optimálního řešení pro vaše individuální potřeby.
SKF logo