Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mechanické služby

Silná konkurence a nízké marže v odvětví lodní dopravy vyžadují bezpodmínečné dodržování plánovaných termínů servisu v suchém doku. SKF Marine na základě zkušeností s klíčovou palubní technikou poskytuje řadu mechanických služeb v oblasti zdokonalování, výměny a servisu strojů, které přinášejí časové úspory.

Nabízíme služby ustavování souososti Machine Support pro všechny palubní stroje, od hlavních hnacích hřídelů a pohonů po menší, avšak neméně důležité systémy, jako jsou kompresory a zařízení pro manipulaci s nákladem. Optimální ustavení hřídele nejen prodlužuje trvanlivost ložisek, těsnění a spojek, ale snižuje také spotřebu energie, hlučnost, vibrace a opotřebení. To vše následně snižuje riziko nákladných prostojů. 

Tým služeb Machine Support má desítky let zkušeností s řešením problémů se souosostí. V kombinaci se softwarem ShaftDesigner nabízíme řadu technologií pro zajištění přesného ustavování hřídelů. Mezi prováděná měření patří:
 • Dynamická měření souososti (na lodích za provozu)
 • Statická měření souososti
 • Geometrická měření

Tým divize SKF Marine a jeho servisní stanice po celém světě nabízí úplnou řadu služeb pro součásti hřídelů Simplex, stabilizátory, převodky řízení a odlučovače vody znečištěné olejem. Společnost zajišťuje 24hodinový poprodejní servis, který přináší následující výhody:
 • Optimální poradenství k náhradním dílům na základě historie lodě
 • Vynikající kvalita OEM (výrobci originálního vybavení)
 • Vysoká dostupnost náhradních dílů a rychlé dodávky
 • Kvalifikovaní servisní technici po celém světě
 • Jednotné servisní výkazy po celém světě

Služby na lodích za provozu:
 • Rychlá a kvalifikovaná údržba a kontrola stavu všech součástí
 • Technické poradenství, diagnostika poruch a optimalizace systémů
 • Poskytování pravidelných servisních informací

Naši konzultanti poskytují technické poradenství, zajišťují diagnostiku poruch, optimalizaci systémů a poradenství k náhradním dílům na základě historie lodě.

Třetí oblast mechanických služeb se týká montáže, což je jedna z klíčových fází životního cyklu strojů a ložisek. Pokud není ložisko správně namontováno s použitím správné metodiky a nářadí, jeho provozní trvanlivost se zkracuje.

Tyto služby zahrnují montáž a demontáž velkých ložisek při servisu v suchém doku a dohled při sestavování strojů s důrazem na správnou instalaci ložisek. SKF Marine rovněž poskytuje služby pro vytváření montážních pokynů a návodů, které pomáhají provozovatelům minimalizovat rizika týkající se manipulace s ložisky.
SKF logo