Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací systémy

Mazací systémy Čerpadlo plastického maziva vlastní
Všechna zařízení s rotačním či lineárním pohybem vyžadují ke správné funkci mazání.

Výrobky mazání SKF jsou vhodné pro všechny typy lodí. Mazací systémy SKF a Lincoln lze použít k účinnějšímu a bezpečnějšímu mazání nejrůznějších lodních systémů.

SKF Marine nabízí výrobková řešení pro správné mazání ložisek hnacích hřídelů a převodek řízení a také pohonů a lan navijáků. Kromě toho jsou k dispozici systémy rozstřikování oleje a plastického maziva pro zvedací systémy a otevřené ozubené převody. Automatické mazací systémy SKF a Lincoln dodávají přesné množství příslušného maziva na správné místo a ve správný čas při chodu zařízení bez nutnosti odstávky.

Olej je preferovaným mazivem pro ložiska s velkým zatížením v převodovkách nebo pro těsnění vazových trubek. Zajišťuje mazání a chlazení mazacích míst a pomáhá odstraňovat nečistoty z mazacího cyklu.

SKF Marine rovněž nabízí účinná řešení mazání pro dieselové motory, které pomáhají snižovat spotřebu maziva ve válcích.

Na vyžádání jsou pro všechny aplikace k dispozici výrobky s certifikací ATEX nebo ICE.
SKF logo