Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Služby ustavování souososti Machine Support

Expertízy s 3D měřením
Nesouosost hřídelů je častou příčinou poruch strojů. Nesouosost bývá obvykle způsobena nesprávnými technikami měření, nevhodnou základnou nebo jejím opotřebováním. Souosost pohonné jednotky může být rovněž ovlivněna deformacemi lodní strojovny a trupu vlivem změn provozních podmínek, pracovního prostředí nebo ponoru lodě. Optimální ustavení hřídele nejen prodlužuje trvanlivost ložisek, těsnění a spojek, ale snižuje také spotřebu energie, hlučnost, vibrace a opotřebení. To vše následně snižuje riziko nákladných prostojů.

SKF Marine nabízí služby ustavování souososti pro všechny palubní stroje, od hlavních hnacích hřídelů a pohonů po menší, avšak neméně důležité systémy, jako jsou kompresory a zařízení pro manipulaci s nákladem. Tým služeb Machine Support má desítky let zkušeností s řešením problémů se souosostí.

Služby Machine Support kombinují software ShaftDesigner s řadou technologií pro zajištění přesného ustavování hřídelů, od plánované údržby po nepřetržité řešení problémů kdekoli na světě.

Měření v rámci služeb Machine Support zahrnují:
  • Dynamická měření souososti (na lodích za provozu)
  • Statická měření souososti
  • Geometrická měření
Služby Machine Support při některých měřeních souososti využívají vybavení pro 3D měření, které lze v případě potřeby rovněž použít pro jiná 3D měření.
SKF logo