Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Technické konzultace

Společnost SKF nabízí rozsáhlé technicko-konzultační služby pro širokou škálu palubních rotačních strojů.
  • Nezbytné výpočty podle požadavků klasifikační organizace
  • Kompletní přístup od instalace ke spuštění a pokynům pro posádku
  • Efektivní produktové školení pro naše zákazníky
Služby obvykle zahrnují výpočty a ověřování pomocí našeho vlastního pokročilého softwaru.

Jako přední společnost na trhu pro uložení ložisek dokormidlovacích zařízení, vrtulových komplexů, vodních trysek a převodů disponuje společnost SKF Marine znalostmi aplikačního inženýrství, které tvoří jeden z pilířů její pozice v námořním průmyslu.

Plány ustavování

SKF Marine může vypočítat požadavky na ustavování pro všechny součásti hnací soustavy. Tyto výpočty jsou v souladu s požadavky klasifikační organizace a poskytnou vám přesné podrobnosti o pro vaše specifické potřeby.

Optimalizace výkonnosti

Optimalizace výkonnosti s pomocí technicko-konzultačních služeb SKF Marine.

Technicko-konzultační služby SKF Marine pomohly mnoha zákazníkům:
  • Optimalizovat kvalitu a výkon jejich konstrukčních řešení
  • Zkrátit dobu potřebnou pro uvedení výrobku na trh díky rychlejšímu ověření provedení a profesionálnímu testování
  • Nalézt prvotní příčinu selhání ložiska a stroje.
SKF logo