Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Osobní plavidlo

Při dopravě osob je nutností spolehlivý provoz, ať už jde o přepravu z bodu A do bodu B, nebo je účelem plavba jako taková. Zároveň je důležitá vysoká úroveň ovladatelnosti, aby bylo možné efektivně manévrovat v přístavech.

Udržení ziskovosti znamená využití všech možností ke zlepšení, zejména s ohledem na stoupající náklady na pohonné hmoty a stále přísnější pravidla na ochranu životního prostředí.

SKF Marine nabízí řešení, služby a výrobky na podporu celého životního cyklu plavidel, které těmto požadavkům vycházejí vstříc.
SKF logo