Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Střední hřídelová ložiska Simplex

Provozní účinnost stroje nebo závodu je především určena kvalitou ložisek ve všech rotačních součástech. To platí obzvlášť pro hřídele hnacích soustrojí lodí. Ložiska Simplex byla vyvinuta speciálně pro tento účel jako krátká kluzná ložiska. K dnešnímu dni opustilo naše dílny již více než 21 000 ložisek.

Pro ložiska Simplex je typická krátká délka pouzdra. Navíc je lze přesně vyrovnat, aby se předešlo vzniku hranového napětí. Provozní vlastnosti ložiskového kovu byly optimalizovány technicky velmi vyspělým spojením ložiskového kovu a pouzdra. Nezbytné mazání je u ložisek Simplex zajištěno za všech okolností, a to i při pomalých otáčkách hřídele. Rovněž jsou dodávány systémy snímání a sledování teploty. Pro nepříznivé provozní podmínky jsou k dispozici systémy chlazení.
SKF logo