Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Šrouby SKF Supergrip

Progresivní konstrukce spojek OK se uplatnila také u spojkového šroubu. Šrouby SKF Supergrip představují průlom ve zdokonalování technologie spojování rotačních přírubových spojek. Neustále pracují – na moři i na pevnině – a poskytují skutečně vynikající výkonnost.

Ve srovnání s běžnými systémy šroubového spojení se šrouby SKF Supergrip vyznačují snadnější montáží a demontáží. Šrouby se vkládají a vyndavají ručně a s vůlí, což zamezuje případnému vzpříčení. Šroub je hydraulicky roztažen a utažen v díře spojky pro šroub pomocí sady přenosných nástrojů. Není nutný mostový jeřáb ani časové náročné zarážení šroubů.

Snížení nákladů a délky odstávek

Po prvotním vyvrtání děr v přímce pro montáž se nemusejí díry dále již vystružovat ani převrtávat. Použití šroubů SKF Supergrip tak eliminuje nejistotu spojenou s trváním odstávek nutných k demontáži a montáži šroubů v případě poruchy. Náklady jsou nižší a délka dalších odstávek se podstatně zkrátí.
SKF logo