Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Služby ustavování Machine Support

Průzkumy 3D měření
Nesouosost hřídelů je častou příčinou poruch strojů. Nesouosost bývá obvykle způsobena nesprávnými technikami měření, nevhodnou základnou nebo jejím opotřebením.

Souosost pohonné jednotky může být rovněž ovlivněna deformacemi lodní strojovny a trupu vlivem změn provozních podmínek, pracovního prostředí nebo ponoru lodě. Optimální ustavení hřídele nejen prodlužuje trvanlivost ložisek, těsnění a spojek, ale snižuje také spotřebu energie, hlučnost, vibrace a opotřebení. To vše následně snižuje možnost nákladných prostojů.

SKF Marine nabízí služby ustavování souososti pro všechny palubní stroje, od hlavních hnacích hřídelů a pohonů po menší, avšak neméně důležité systémy, jako jsou kompresory a zařízení pro manipulaci s nákladem. Tým služeb Machine Support má desítky let zkušeností s řešením problémů se souosostí.

Služby Machine Support kombinují software ShaftDesigner s řadou technologií pro zajištění přesného ustavování hřídelů, od plánované údržby po řešení problémů kdekoli na světě v režimu 24/7.

Měření v rámci služeb Machine Support zahrnují:
  • Dynamická měření souososti (na lodích za provozu)
  • Měření statického ustavování
  • Geometrická měření

Služby Machine Support při některých měřeních souososti využívají vybavení pro 3D měření, které lze v případě potřeby rovněž použít pro jiná 3D měření.

SKF logo