Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výpočty a software pro ustavování souososti

Hřídel a lodní šroub
Na základě rozsáhlých zkušeností s rotačními stroji a hnacími hřídeli nabízí SKF Marine celou řadu cenných konstrukčních řešení a výpočetních služeb pro námořní průmysl. Základem těchto služeb je náš vlastní moderní software ShaftDesigner.

ShaftDesigner je 3D CAE systém pro výpočty hnacích ústrojí lodí, který umožňuje pracovat s více projekty, hřídelemi a stavy současně.

Software ShaftDesigner používá základní model k rychlým a snadným výpočtům v následujících oblastech:
 • Ustavování hřídele
 • Krouživé kmitání
 • Ohybové (příčné) vibrace
 • Axiální vibrace
 • Torzní vibrace včetně funkce nárazu ledu

Hlavní vlastnosti programu ShaftDesigner jsou:

 • Grafické 3D prostředí pro snadné vizuální kontroly
 • Základní model pro rychlé přepočty
 • Vícenásobné možnosti modelování pro různé účely
 • Různé metody výpočtů ustavování hřídele
 • Výpočty pro různé typy vibrací
 • Přizpůsobitelné zprávy s možností exportu

SKF Marine rovněž nabízí výpočty ustavování souososti hřídelů a vibrací jako službu.

SKF logo