Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení bezdemontážní diagnostiky pro námořní průmysl

SKF Microlog pro námořní aplikace
SKF Marine poskytuje spolehlivá řešení bezdemontážní diagnostiky (CM) založená na potřebách zákazníků z námořního průmyslu. Toto portfolio je postavené na řadě výrobků bezdemontážní diagnostiky SKF a poskytuje hluboké znalosti široké řady námořních aplikací kombinované s desetiletími zkušeností na moři.

Řešení bezdemontážní diagnostiky SKF Marine jsou navržená pro program bezdemontážní diagnostiky flotily jako základ strategie údržby flotily založené na stavu (CBM). Tato strategie je v souladu s doporučeními a požadavky angažovaných organizací.

Portfolio SKF Marine zahrnuje následující řešení:
  • Přenosný sběr dat, okamžitá analýza a požadavky ad-hoc
  • Přenosný sběr dat jako součást programu bezdemontážní diagnostiky lodí pro doplnění strategie údržby založené na stavu
  • Nepřetržitý sběr dat z kritických zařízení
  • Běžící programy bezdemontážní diagnostiky flotily jako součást strategie údržby flotily založené na stavu – smlouvy CBM flotily
  • Služby, např. předsušený dok nebo roční průzkumy vibrací a rovněž odstraňovaní poruch

Jedinečné služby a konkurenční výhody dodávané SKF Marine jsou očividné nejen v jednoduchosti našich řešení, ale i v hloubce znalostí sesbíraných palubními zařízeními. Naši technici jsou více než jen odborníky na vibrace; rozumějí výkonu rotačních zařízení a umějí poskytnout radu, jak jej zlepšit použitím znalostí a řešení SKF. 

Patří mezi ně

  • Uspořádání ložisek a faktory mající vliv na provozní trvanlivost
  • Řádné těsnění a mazání
  • Jak nejlépe provádět montáž a demontáž ložisek a těsnění
  • Ustavování souososti strojů a vyvažování
Kromě toho je SKF Marine jedním z průkopníků cloudové bezdemontážní diagnostiky a řešení údržby založené na stavu.

Naší filozofií je, že každý musí mít k datům kdykoliv přístup. Platforma SKF One Global Cloud dává zákazníkům z námořního průmyslu příležitost využít znalosti odborníků SKF na vzdálenou diagnostiku pobřežních systémů.
SKF logo