Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Typy těles a těsnění

Typy těles pro dělená ložiska SKF Cooper

Pohled na rozložené ložisko Cooper s jednotlivými pozicemi
SKF Cooper je jediným výrobcem dělených ložisek, který má vlastní slévárnu a může tak důsledně zajistit vysokou kvalitu ložisek a jejich těles. Tělesa jsou vyráběna a obráběna v různých konfiguracích a z různých materiálů, například ze šedé litiny třídy 250, tvárné litiny, z oceli, hliníku a nebo nerezové oceli.

Typy těsnění pro dělená ložiska SKF Cooper

SKF Cooper nabízí širokou škálu možností těsnění pro různé požadavky a provozní prostředí. V důsledku vnějšího ustavení pomocí nosných kazet těsnění jsou tyto součásti v ložiscích SKF Cooper vždy orientovány kolmo na hřídel a zajišťují tak optimální ochranu.
SKF logo