Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění přepážek Simplex

Těsnění přepážek Simplex Centrax

Přepážkové těsnění Simplex Centrax se používá výhradně u lodí, kde je použito k utěsnění otáčející se hřídele procházející přepážkou. Brání tak zaplavení sousedních prostorů (například strojovny nebo hřídelového tunelu) v případě nehody.
Těsnění přepážek Simplex Centrax dokáže snadno absorbovat radiální i axiální pohyby hřídele.
Díky dobrým samomazným vlastnostem karbonových těsnicích kroužků, které jsou umístěny přímo na hřídeli, nevyžaduje další mazání.
Těsnění přepážek Simplex Centrax je tedy prakticky bezúdržbové.

Těsnění přepážek Simplex Centrax S

Těsnění přepážek Simplex Centrax S vychází z konstrukce těsnění Simplex Centrax.
Za účelem další kompenzace velkých radiálních posunutí hřídele se těsnění Simplex Centrax S skládá z vnitřního a vnějšího pouzdra.
Vnitřní kroužek je vložen do vnějšího kroužku pouzdra.
Těsnění Simplex Centrax S dokáže snadno absorbovat radiální pohyby hřídele, způsobené například rázovým zatížením.
Díky dobrým samomazným vlastnostem těsnicích kroužků nevyžaduje další mazání. Těsnění přepážek Simplex Centrax S je proto prakticky bezúdržbové.

Plynotěsné těsnění přepážek Simplex

Konstrukce plynotěsného těsnění přepážek Simplex vychází z kroužkového těsnění Simplex s břitem směřujícím vpřed.
Dva těsnicí kroužky jsou orientovány proti sobě a vytvářejí tak bariérovou komoru, která je naplněna olejem. Tato komora je připojena k olejové nádrži o objemu 15/30 l, přičemž nepřetržité mazání a chlazení oleje zajišťuje cirkulátor.
Speciální řešení pro hřídele s vysokými otáčkami využívá uspořádání těsnicích kroužků zády k sobě v kombinaci s vhodným plastickým mazivem. Optimální množství plastického maziva zajišťuje dávkovací jednotka.
Plynotěsná těsnění přepážek Simplex mohou být rovněž dodána kompletně axiálně rozdělená.
Tato těsnění jsou navržena pro generální opravy bez nutnosti rozebrání stroje v souladu s certifikovanými a schválenými standardy oprav Simplex. Servis a náhradní díly zajišťuje naše celosvětová síť.

Pro všechna těsnění přepážek Simplex je k dispozici volitelná (dělená) upínací příruba. Rozměry zápichu, roztečné kružnice a vnější rozměry tak lze přizpůsobit podle požadavků, což umožňuje připojení přírub hřídele, spojek, ložisek a dalších součástí prostřednictvím přepážky.
SKF logo