Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuličková ložiska

Kuličkové ložisko s modernizovanou masivní mosaznou klecí
Kuličková ložiska SKF se vyznačují hlubokými nepřerušovanými oběžnými drahami. Tyto oběžné dráhy mají vysoký stupeň přimknutí s kuličkami, což umožňuje přenášet radiální a axiální zatížení v obou směrech. Tyto ložiska jsou velmi univerzální a jsou:
  • Jednoduchého provedení
  • Nerozebíratelná
  • Vhodná pro vysoké a velmi vysoké otáčky
  • Odolná v provozu s nízkými požadavky na údržbu
SKF logo