Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kloubová ložiska

Kloubová ložiska
Kloubová ložiska jsou standardizované mechanické konstrukční součástky připravené k okamžité montáži, které umožňují vícesměrové naklápěcí pohyby. Vnitřní kroužek má kulový konvexní vnější průměr, zatímco vnější kroužek má odpovídající konkávní vnitřní průměr. Síly působící na ložisko mohou být statické nebo mohou na ložisko působit, když ložisko vykonává kývavé nebo naklápěcí a otáčivé pohyby při relativně nízkých rychlostech/otáčkách.

Mezi konstrukční výhody kloubových ložisek patří schopnost:
  • Vyrovnávat nesouosost
  • Prakticky odstranit hranová napětí a namáhání okolních součástí
  • Přizpůsobit se za chodu deformaci okolních součástí
  • Přizpůsobit se větším výrobním tolerancím a používání cenově výhodných svařovaných konstrukcí
SKF logo