Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuželíková ložiska

Kuželíkové ložisko
Kuželíková ložiska mají kuželové oběžné dráhy na vnitřních a vnějších kroužcích, mezi nimiž jsou umístěny kuželíky.

Prodloužené površky oběžných drah se protínají v jediném bodě na ose ložiska. Konstrukce kuželíkových ložisek je zvláště vhodná pro přenášení kombinovaného (radiálního a axiálního) zatížení.

Axiální únosnost ložisek závisí především na stykovém úhlu; čím je úhel větší, tím větší je axiální únosnost. Velikost úhlu je vyjádřena výpočtovým součinitelem e. Čím je hodnota e větší, tím větší je stykový úhel a tím je ložisko vhodnější pro přenášení axiálních zatížení.
SKF logo