Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Služby

Kompletní nabídka mechanických služeb, OEM náhradních dílů a konzultací pro průmysl

Servis na moři, školení posádek
SKF Marine nabízí širokou škálu řešení mechanických služeb a OEM náhradních dílů pro námořní průmysl. Naše výrobky a služby jsou určeny pro řadu oblastí lodní techniky. Nabízíme výhodné partnerství konstruktérům, stavitelům a provozovatelům lodí nejrůznějších typů, jako jsou například následující:
  • Pobřežní průmyslové lodě – zásobovací plavidla, kotevní čluny, vlečné lodě a bagry
  • Přepravní plavidla – tankery, lodě na sypký náklad a kontejnerové lodě
  • Rekreační a osobní lodě včetně jacht
  • Námořní plavidla
  • Specializovaná plavidla – ledoborce, lodě pro instalaci větrných turbín, pokládání potrubí a kabelů, výzkumná plavidla

SKF Marine nabízí řešení pro kombinované pohonné systémy využívající dieselové, elektrické a plynové motory a vychází tak vstříc budoucím potřebám lodí nové generace.
Partnerství s SKF Marine je výhodné pro všechny firmy, které se zabývají konstrukcí, stavbou, provozováním či údržbou lodí.

Nabídka SKF Marine zahrnuje následující služby:

  • Řešení montáží a instalací
  • Software pro výpočty ustavování souososti strojů
  • Speciální služby Text-Simplex a Machine Support pro námořní zařízení
  • Servis Turbulo
SKF logo