Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Služby správy výrobních prostředků

Služby správy výrobních prostředků
Většina vlastníků a provozovatelů lodí tradičně využívá časově plánovanou údržbu zahrnující pravidelné modernizace vybavení a výměny důležitých součástí s cílem snížit provozní rizika a zamezit poruchám zařízení během provozu.

Údržba založená na stavu využívá řadu výkonných a současně neinvazivních technik monitorování umožňujících zjišťovat aktuální stav strojů a uchovávat data o vývoji. Tyto údaje umožňují vytvářet prognózy a včas varovat před hrozícími poruchami zařízení.

Včasná varování umožňují lépe plánovat údržbu, protože poskytují více času na přípravu plánů, zajištění náhradních dílů s dlouhou dodací lhůtou a rezervaci kvalifikovaných pracovníků požadovaných pro nápravné akce. Včasná varování a plánované zásahy snižují riziko následných škod dalších dílů strojů a systémů a přinášejí tak výrazné úspory přímých nákladů na údržbu a náhradní díly.

Minimalizace rizik závažných poruch strojů díky údržbě založené na stavu rovněž pomáhá omezit potenciální rizika pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí na palubách lodí.

Systémy bezdemontážní diagnostiky online a pevné systémy snímačů v nebezpečných či nepřístupných místech také odstraňují nutnost častých návštěv lodních techniků a snižují nebezpečí jejich úrazu.

Podpůrné služby programu bezdemontážní diagnostiky námořních zařízení jsou navíc zdrojem znalostí a zkušeností, které jsou nezbytné k identifikaci a eliminaci hlavních příčin závažných a opakovaných poruch a umožňují soustavné zdokonalování spolehlivosti zařízení, která je podmínkou maximální provozuschopnosti lodí.
SKF logo