Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pomocná strojní zařízení

Pomocná strojní zařízení

Dodržením zásad správné údržby a použitím vhodných nástrojů můžete nejen významně prodloužit provozní trvanlivost ložiska, ale také zvýšit dostupnost a výkonnost pomocného strojního zařízení na palubě.

Montáž

Montáž je jedním z důležitých momentů životního cyklu ložiska. Pokud není ložisko správně namontováno s použitím správné metodiky a nářadí, jeho provozní trvanlivost se zkracuje. Správná a vhodná montáž ložiska v jednotlivých aplikacích může vyžadovat mechanické, tepelné nebo hydraulické metody montáže. Volba správné montážní metody pro aplikaci pomáhá prodloužit provozní trvanlivost ložiska, omezit náklady plynoucí z předčasného selhání ložiska a zabránit možnému poškození zařízení.

Mazání

Správné mazání je nezbytným předpokladem dlouhé provozní trvanlivosti ložisek. Důležité je vybrat plastické mazivo vhodné pro příslušnou aplikaci a aplikovat správné množství maziva před uvedením ložiska do provozu. Během provozu je dodávání správného množství plastického maziva ve správných intervalech důležité pro dosažení optimálního výkonu ložiska a maximální provozní trvanlivosti. Průběžné domazání lze zajistit pomocí automatických maznic, které oproti ručnímu domazávání poskytují rovnoměrné a optimální množství maziva bez rizika znečištění.

Ustavování

Po montáži ložiska do stroje (jako je například čerpadlo s motorem) je třeba zajistit ustavení souososti. Není-li aplikace správně ustavena, nesouosost může zvýšit zatížení ložiska, tření a vibrace. Tím může dojít k urychlení únavy a zkrácení provozní trvanlivosti ložiska i jiných součástí stroje. Zvýšené vibrace a tření mohou navíc významně zvýšit spotřebu energie a riziko předčasných poruch.

Základní bezdemontážní diagnostika

Během provozu je důležité pravidelně kontrolovat stav ložiska prostřednictvím měření v rámci bezdemontážní diagnostiky. Tyto pravidelné kontroly umožňují zjistit potenciální problémy a pomáhají zabránit neočekávaným poruchám stroje. Následně lze naplánovat údržbu stroje s ohledem na výrobní plán, což zvyšuje produktivitu a efektivitu provozu.

Demontáž

V určitém bodě dosáhne ložisko konce své provozní trvanlivosti a bude nutné jej vyměnit. Použití správné metodiky a nástrojů při demontáži pomáhá zabránit poškození hřídele, skříně a dalších součástí stroje a zajistit optimální provozní trvanlivost náhradního ložiska. Nesprávné techniky demontáže mohou být navíc nebezpečné pro pracovníky údržby.

SKF Marine nabízí řadu výrobků a řešení pro pomocná strojní zařízení: 

SKF logo