Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Průmyslové lodě a námořní technika

Náročné provozní podmínky a požadavky na nepřetržitou dostupnost zvyšují potřebu znalosti skutečného stavu lodě. Postupující specializace plavidel spolu s požadavky na globální působnost klade značné nároky na udržení ziskovosti a vyžaduje využít každou příležitost ke zlepšení. Situaci dále komplikují rostoucí náklady na palivo, stále přísnější předpisy na ochranu životního prostředí a požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti.

Provozovatelé námořní dopravy potřebují maximalizovat čas na moři, snížit náklady na údržbu a poskytnout posádce bezpečné pracovní prostředí.

SKF Marine nabízí řešení, služby a výrobky na podporu celého životního cyklu plavidel, které těmto požadavkům vycházejí vstříc.

SKF logo