Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Matice a pouzdra lodních šroubů

Lodní šrouby se běžně montují na konec kuželového hřídele pomocí matice a pera. Točivý moment je přenášen třením mezi stykovými plochami a pero je použito k přenosu pouze v případě, že by tření bylo nedostatečné.

Při montáži se pro zajištění posuvu lodního šroubu po kuželu a jeho nasunutí na pera používá ohřátí náboje. Někdy je též nutné použít hydraulický lis nebo údery na matici pro dosažení požadovaného axiálního posunutí.

Všechny tyto metody jsou časové náročné a obtížně se provádějí vzhledem k nutnosti použít velkou sílu. Při montáži velkých lodních šroubů jsou tyto postupy nevhodné.

Běžné metody jsou zvláště komplikované při demontáži lodních šroubů z hřídele.

Demontážní síly jsou velké a na stykových plochách často dochází ke vzniku stykové koroze. Vzhledem k potřebě působit velkou silou mají demontážní nástroje často velké rozměry, jsou drahé a obtížně se s nimi manipuluje. Demontáž je proto časově velmi náročná.

Metoda tlakového oleje SKF

Metoda tlakového oleje SKF společně s hydraulickým kroužkem nebo hydraulickou maticí SKF řeší všechny tyto problémy a současně umožňuje odstranit použití per a drážek pro pero.

Schváleno všemi předními společnostmi

Tento postup je schválen všemi předními světovými klasifikačními společnostmi a k dispozici jsou stovky referenčních případů pro všechny typy plavidel.
SKF logo