Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Manipulace s materiálem

Přemístit více za méně

Dopravníky
Jeřáby v přístavu
Lidé jedoucí na eskalátoru
V oboru manipulace s materiálem jde především o přemísťování velkého množství zboží efektivně a ziskově. Patří sem i přeprava osob v městském prostředí. SKF nabízí širokou škálu produktů a služeb pro výrobce a provozovatele v tomto oboru, a pomáhá jim tak plnit stanovené cíle:
  • Dopravníky pro těžký a středně těžký provoz
  • Jeřáby
  • Výtahy a eskalátory
SKF pomáhá udržet vaše zařízení určené pro manipulaci s materiálem v provozu tak efektivně a účinně, jak je to jen možné, díky využití rozsáhlých zkušeností a znalostí aplikací v tomto odvětví. Řešení SKF zahrnují ložiska, těsnění, mazací systémy a služby správy zařízení – to vše vyvíjené za účelem zvýšení spolehlivosti a produktivity.
SKF logo