Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zařízení pro domácí péči

Uplatňování Znalostního inženýrství SKF (Knowledge Engineering) doma

invalidní vozík
Trh se zařízením pro domácí péči rychle roste, a s tím i požadavky ošetřovatelů a pacientů na daleko funkčnější a ergonomická zařízení.

Odborné znalosti SKF v oblasti lineárního a rotačního pohybu pomáhají odvětví s rozvojem chytřejších a efektivnějších zařízení, od elektrických vozíků a postelí pro domácí péči po zvedáky apod.

Řešení

SKF logo