Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zobrazovací zařízení

Uplatňování přístupu SKF na lékařské zobrazování

V místnostech pro lékařské zobrazování po celém světě pomáhají technické znalosti SKF vytvářet robustnější, spolehlivější a ergonomičtější aplikace lineárního a rotačního pohybu.

Naše odborné znalosti se vztahují na téměř všechny zobrazovací technologie, včetně CT, SPECT, PET, MRI, angiografie, mamografie, ultrazvuku, mobilního přístroje s C ramenem a standardní rentgenové aplikace. 

V případě vyšetřovacích stolů umožňuje technická podpora a výrobky SKF schválené dle normy UL 60601 nízké vstupní výšky pacientů a hladší, bezpečnější a pohodlnější zvedání a manipulaci s pacientem. SKF rovněž podporuje a optimalizuje technologie v nástěnných stojanech, stropních výtazích, lapačích, kolimátorech, rentgenových trubicích a stanicích.

Učiňte své aplikace silnější, spolehlivější a ergonomičtější

Díky technickým znalostem SKF se zvedání a aplikace lineárního a rotačního pohybu stávají robustnější, spolehlivější a ergonomičtější v místnostech pro lékařské zobrazování po celém světě. Naše odborné znalosti se vztahují na téměř všechny zobrazovací technologie.

Rentgen
Rentgen
Stoly s Buckyho clonou, rentgenové trubice namontované na strop a nástěnné stojany se používají při standardních zobrazovacích postupech. Pomáháme vám s uspokojováním poptávky po větším pohodlí pacienta a lepší funkčnosti. Váš každý další požadavek na pohyb je pro nás výzvou.

Technické vlastnosti
 • Větší kapacita při vyšetření
 • Funkce pro celou řadu běžných vyšetření
 • Rychlá a snadno nastavitelná zařízení
 • Pohodlný přístup k vyšetřovacímu stolu
 • Kompaktní systémy montované na strop
 • Více předpisů a norem (UL/EN 60601)
 • Řeší trend rostoucí obezity
 • Tichý provoz zajišťuje lepší prostředí pro pacienty a odborníky

Funkční výhody

 • Více funkcí v kombinaci se zvýšenou rychlostí
 • Znalosti a odborné zkušenosti v oblasti techniky pohybu
 • Rotační a lineární vedení s nízkým třením pro ruční pohony
 • Optimální kombinace minimální zatažené délky a prodloužené délky zdvihu
 • Optimalizovaná provedení teleskopického sloupku
 • Výrobky v souladu s normami a předpisy
 • Řešení pro větší nosnost
 • Tichý pohyb s funkcí měkkého startu a zastavení
Mobilní rentgen
Mobilní řešení mohou nabídnout větší péči o pacienta, jelikož lze toto zařízení vzít k pacientovi. Rentgen, intenzivní péče a chirurgické postupy těží z mobilních řešení. Obraťte se na nás s požadavky na rozšířený pohyb.

Technické vlastnosti
 • Další možnost použití pro kardiovaskulární zobrazování
 • Rychlá a snadno nastavitelná zařízení
 • Více předpisů a norem (UL/EN 60601)
 • Řeší trend rostoucí obezity
 • Tichý provoz zajišťuje lepší prostředí pro pacienty a odborníky

Funkční výhody

 • Více funkcí v kombinaci s řízeným pohybem
 • Pohyb s nízkým třením pro ruční pohon
 • Výrobky v souladu s normami a předpisy
 • Řešení pro vyšší mimoosé zatížení
 • Tichý pohyb s funkcí měkkého startu a zastavení

Řešení

SKF logo