Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zařízení pro automatizaci laboratoře

Výkonnost SKF v laboratoři

Znalostní inženýrství SKF (Knowledge Engineering) podstupuje testování v klinických laboratořích po celém světě. Výsledky zahrnují racionalizované pracovní postupy, zlepšení procesů a spolehlivější analytiku.

Vysokorychlostní a přesné lineární a rotační výrobky SKF řídí výkonnost automatizace v celé laboratoři, od automatizovaných pracovišť po analyzátory pro klinickou chemii, imunologické testování a hemostázu.

Technologie SKF podporují funkce v odstředivkách a autoklávech a umožňují řešení těsnění pro různé laboratorní aplikace.

Řešení

SKF logo