Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Chirurgické zařízení

Pomáhá chirurgickým týmům po celém světě

SKF přispívá ke spolehlivějšímu, ergonomičtějšímu a hygieničtějšímu pohybu chirurgického zařízení.

Technologie rotačního a lineárního pohybu SKF se používá v chirurgických stolech, chirurgických světlech, IV pólech atd. a usnadňuje vertikální, horizontální, podélný a Trendelenburgův pohyb.

Elektromechanické sloupky a aktuátory SKF nahrazují hydraulické systémy ve vyšetřovacích stolech a pomáhají udržovat hydraulické kapaliny mimo operační sály.

Novinka od SKF:

Řešení

SKF logo