Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Znalosti automatizace laboratoří

Podpora přesnosti, spolehlivosti a produktivity

SKF nabízí kompletní řadu pohybových systémů a komponentů pro optimalizaci přesnosti, spolehlivosti a pracovního postupu přístroje. Technicko-konzultační služby SKF mohou pomoci vašemu týmu konstruktérů vytvořit řešení polohování dle požadavků zákazníka, včetně kompletních mechatronických jednotek s pohonem a s možnostmi lineárního měření. S využitím nástrojů, technologií a znalostí SKF vám můžeme pomoci navrhovat a vyvíjet další generaci zařízení pro automatizaci laboratoří.

Použití

Přehled aplikací


Řešení

Přehled řešení


Zmodernizujte provedení strojů ve svých klinických laboratoří za účelem:

  • Zvýšení důvěry a provozuschopnosti laboratoře;
  • Zlepšení pracovního postupu s vyšší přesností a maximální spolehlivostí;
  • Maximalizace produktivity obsluhy snižující mzdové náklady;
  • Snížení doby mechanického měření vzorků;
  • Minimalizace spotřeby vzorku
SKF logo