Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení

Lékařská zobrazovací zařízení
Hledáte bezpečný pohyb ve strojích/přístrojích příští generace? Podporujeme téměř jakýkoliv pohyb zobrazovacích strojů/přístrojů – od standardních řešení po řešení na míru. Využijte našich rozsáhlých zkušeností v oblasti aplikací zobrazování při vašem příštím konstrukčním problému. Jsme plně obeznámeni se zdravotnickými normami a bezpečnostními předpisy a jsme vybaveni pro provádění lékařských pohybových testů v našich závodech.

Použití

SKF logo