Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Lineární vedení s profilovou tyčí

Manipulují s vysokými rychlostmi a velkými zatíženími

Lineární vedení s profilovou tyčí
Lineární vedení s profilovou tyčí SKF poskytují přesné a snadné lineární polohování pacienta. Tyto jednotky s nízkou hlučností a třením jsou navrženy tak, aby manipulovaly s vysokou provozní rychlostí a velkým zatížením, a vyznačují se jednoduchou montáží. Lineární vedení s profilovou tyčí SKF jsou k dispozici v různých velikostech a typech a mohou být dodána s nebo bez mazacího systému.

Související odkazy:
Vlastnosti a výhody
Animace vlastností, výhod a aplikací
Stažení 2D a 3D výkresů

SKF logo